8 oktober, Jom Kippoer op de Swirrel

Afgelopen week hebben we aandacht besteed aan Jom Kippoer. Jom Kippoer is de belangrijkste Joodse feestdag. Op deze  Grote Verzoendag belijden Joden hun zonden aan God en vieren ze de vergeving. De Joden vragen dan vergeving aan de mensen die ze pijn hebben gedaan en ze vragen aan God ook vergeving. In de dienst van Jom Kippoer wordt ter bemoediging gelezen uit het boek van Jona. 

Op school hebben we ook over Jona verteld; de profeet Jona krijgt van God de opdracht om de mensen in Ninevé te waarschuwen. Ze moeten stoppen met verkeerde dingen doen, want anders zal de stad verwoest worden. Jona weigert en vlucht met een schip de andere kant op. Dat schip wordt door een storm overvallen en Jona wordt overboord gegooid en wordt opgegeten door een walvis. Wanneer hij uitgespuwd wordt gaat hij toch naar Ninevé en overtuigt de mensen. En God was blij met hun gebeden en spaarde Ninevé. 

Op school hebben we het sorrytuintje en Jonas de Walvis Op de foto ziet u het sorry-tuintje. Hierop kunnen de leerlingen sorry zeggen voor iets waar je vaak vergeet om sorry voor te zeggen.  Bij de walvis mogen de kinderen een goed voornemen schrijven of tekenen.