Buitenschoolse opvang

Sinds maandag 11 mei 2020 heeft ons kindcentrum ook buitenschoolse opvang. Deze sluit aan op de eindtijd van de basisschool. Vanaf 14.00 uur kunnen kinderen er op maandag, dinsdag en donderdag terecht. In overleg met ouders wordt de eindtijd afgesproken. Heeft u behoefte aan meer dagdelen opvang, neem dan contact op met juf Gea. 

Het inspectierapport van onze BSO vindt u hier:
- Inspectie BSO