Identiteitscommisie
Op onze school hebben wij een werkgroep Identiteit. Deze werkgroep komt een aantal keren bij elkaar en bespreekt/evalueert de activiteiten en het onderwijsaanbod met betrekking tot levensbeschouwelijk onderwijs. Het doel van de werkgroep is te bewaken dat er een goede balans is met betrekking tot levensbeschouwelijk onderwijs. In deze werkgroep zitten ouders en leerkrachten.