Waar wij voor staan.

De ontwikkeling van hoofd, hart en handen staat centraal in onze school. We vinden het belangrijk dat kinderen in een context leren en dat leren ook betekenisvol is. De kern van ons onderwijs is het werken met thema's en projecten. We gebruiken hiervoor de methode Alles-in-1. In de onderbouw bedenken de leerkrachten zelf het thema. Vanaf f groep 5 t/m 8 20 worden er thema's aangeboden. Per schooljaar betekent dat 5 thema's. Ieder thema staat ongeveer 8 weken centraal in de groep. In het thema zit ons onderwijsaanbod voor taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, biologie en Engels. Dit schooljaar staan de thema's Afrika en Azië, kleding en sport, bouwen, moderne geschiedenis, mensen centraal.
De tablet en de computer wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Op school gebruiken wij Snappet voor rekenen. Dit is een programma op de tablet. Het programma maakt het mogelijk dat kinderen meteen feedback krijgen op hun werk en dat er op eigen niveau gewerkt kan worden.

Onze groepen en leerkrachten

Wij hebben op onze school een bewuste keuze voor het werken met 5 combinatiegroepen gemaakt. We vinden het namelijk belangrijk dat jong en oud van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Door het werken met deze combinatiegroepen is het mogelijk om meer interactie te hebben met verschillende leeftijdsgenootjes en te leren van elkaar. Bovendien geeft het veel mogelijkheden om te differentiëren

 

Indeling groepen en verdeling leerkrachten Groep1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8A Groep 7/8B
Maandag Juf Hannie Juf Joke Juf Anke Juf Linda Juf Tineke
Dinsdag Juf Hannie Juf Joke Juf Anke Juf Linda Juf Tineke
Woensdag Juf Hannie Juf Therese Juf Marian Meester Cor Juf Tineke
Donderdag Juf Hannie Juf Therese Juf Marian Juf Linda Juf Tineke
Vrijdag Juf Hannie Juf Joke Juf Marian Juf Linda Meester Cor

Onderwijsassistenten: Ilse Spithoff en Syde van der Ploeg

Intern Begeleider: Miryam Reitsma (maandag, dinsdag en woensdag)

Directeur: Gea Betten-Koehoorn (dinsdag, woensdag en donderdag)