Het is mooi dat ieder kind anders is

Ieder kind is anders, hoe mooi is dat wel niet. Die verscheidenheid in achtergronden, ideeën en gebruiken schept een keur aan kansen.
Wij zien graag dat onze kinderen nieuwsgierig zijn naar elkaar. Leren dat je anders tegen dingen kunt aan kijken en dat je op verschillende manieren met iets kunt om gaan.
Respect voor elkaar is daarbij essentieel. En wat we de kinderen willen bijbrengen leven we als volwassenen ook voor.

Iedereen is bij ons welkom

De Swirrel is een kindcentrum voor de dorpen Britsum, Koarnjum, Jelsum en Stiens! Bij ons is iedereen welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Op onze basisschool bieden we kinderen levensbeschouwelijk onderwijs. Wij dragen niet uit, maar bieden alleen aan.
De kinderen krijgen zowel lessen met een godsdienstige achtergrond als lessen vanuit de humanistische kijk op de wereld. Respect voor elkaar hebben en nieuwsgierig zijn naar de ander, dat is wat we willen overdragen. Kinderen die dit leren zijn later beter in staat zelf hun keuzes te maken en begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Met hoofd, hart en handen

Op ikc de Swirrel gaat het er niet om hoe knap je bent met rekenen of taal. Natuurlijk is het fijn wanneer je goed bent in sommen of wanneer je je gedachten goed op papier kunt zetten.
Bij ons gaat het veel meer om wat en hoe je leert. Met je hoofd, met je hart, met je handen.
We willen onze kinderen voorbereiden op onze samenleving. Ze doen vaardigheden op voor de 21e eeuw. Ze leren zowel samen als ook zelfstandig te werken. En fouten maken mag want daar leren we van!
Op ikc de Swirrel zijn kinderen eigenaar van wat en hoe ze leren. Daarbij is plezier hebben met elkaar heel belangrijk.

Kinderen zijn de 'mediatoren' op ons kindcentrum

Hoe goed je het ook met elkaar voor hebt, toch kunnen er meningsverschillen ontstaan. Dat is ook niet erg wanneer je ze vreedzaam weet op te lossen.
Het is prettig zolang je als mens handvaten krijgt die daarbij helpen. Om die reden krijgen kinderen van groep 7 en 8 van onze basisschool een training voor mediator.
Een mediator mag niet partijdig zijn en moet goed kunnen samenvatten. Na de training kijken de leerkrachten, samen met de kindere, welke kinderen als mediator in onze school "aan het werk" kunnen gaan.

'Een toffe plek'

'Ik vind het een toffe plek en ik kan er mezelf zijn. Ik leer er heel veel en problemen worden opgelost.'

Leerling groep 6

Onze leerlingenraad

Op onze kindcentrum hebben we een leerlingenraad. Deze raad geeft onze kinderen een stem in het ikc. Aan het begin van ieder schooljaar worden uit de groepen 6, 7 en 8 steeds 2 tot 3 leerlingen gekozen. Zij vertegenwoordigen hun klas.

In de leerlingenraad kan alles aan de orde komen, van lesprojecten tot de inrichting van het kindcentrum. Van feesten en schoolreisjes tot dingen die ze anders willen. Op deze manier leren kinderen verantwoordelijkheid dragen en mee te denken over oplossingen. Na afloop van de vergaderingen doen de kinderen verslag in hun klas.

Er op uit

Er op uit gaan. Daar houden we bij de Swirrel van. Want nieuwe ervaringen die je kunnen verrijken vind je niet alleen in boeken of op internet.
Voor projecten en thema's gaan kinderen van ikc de Swirrel vaak naar buiten. Dat kan in de moestuin van ons kindcentrum zijn om te zaaien, verzorgen en oogsten, maar ook verder weg. Samen naar buiten op onderzoek naar wat speelt in de nabije omgeving en ook veel verder weg. We proberen bij onze uitjes altijd de verbinding te hebben met ons projectonderwijs. Hierdoor wordt het uitje een leerzame ervaring.

'De talenten van onze kinderen zien'

'De Swirrel is samen onderwijs passend maken voor elk kind! “Als je kijkt naar wat er mist zie je de gebreken. Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.'
Miryam Reitsma, Intern Begeleider

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

telefoon: 058 - 257 20 23
mail: deswirrel@cbo-nwf.nl