Ikc de Swirrel

Ikc de Swirrel is een integraal kindcentrum voor de dorpen Britsum, Koarnjum, Jelsum en Stiens. Ons kindcentrum komt voort uit de samenwerking van meerdere dorpen. Doel was basisonderwijs voor de dorpen Jelsum, Koarnjum en Britsum te behouden. Dat is gelukt. Al sinds 2015 bieden we kinderen een leuke, inspirerende plek om te spelen, leren en samen te komen.
De Swirrel is inmiddels meer dan een basisschool. We bieden ook peuteropvang en buitenschoolse opvang.
De jongsten beginnen in onze peutergroep. De oudsten uit groep 8 zijn bijna zover dat ze hun vleugels uitslaan om verder te groeien in het voortgezet onderwijs.

Van basisschool naar kindcentrum voor drie dorpen

De Swirrel is in augustus 2015 ontstaan als samenwerkingsschool voor de dorpen Jelsum, Koarnjum en Britsum. 
Op onze basisschool zitten ongeveer 120 leerlingen. Van basisschool in 2015 is de Swirrel uitgegroeid tot een integraal kindcentrum. Dat wil zeggen dat ook peuters bij ons een fijn en veilig plekje vinden en dat we voorschoolse en naschoolse opvang kunnen bieden aan ouders.

Bij ons is iedereen welkom. Dat mensen verschillen in geloof of achtergrond zien wij als een verrijking voor elkaar. Op onze samenwerkingsschool hebben wij een breed leerstofaanbod met aandacht voor diverse vormen van identiteit en geloof. Wij dragen niet een bepaald geloof/overtuiging uit maar laten kinderen kennis maken met de diverse vormen. Ieder jaar staat er een werelds feest centraal. Dit feest wordt gekozen samen met onze identiteitscommissie.

Waarom heten we de Swirrel?

De naam van ons kindcentrum is door onze ouders bedacht. Onze naam geeft aan dat we voortdurend speels in beweging zijn, als linten in de wind. Door middel van de fusie gingen de ouders en de kinderen door de drie dorpen heen bewegen.

De swirrelboom staat centraal in onze visie en missie. De boom symboliseert voor ons dat de kinderen en het team voortdurend in ontwikkeling zijn. De uiltjes in de boom symboliseren dat jong en oud van elkaar leen. We hebben bewust gekozen voor combinatiegroepen. De vogeltjes in de boom staat voor dat we met elkaar in gesprek zijn/blijven. Dit staat symbool voor dat we een Vreedzame school zijn.
Wij vinden het mooi dat onze kinderen nieuwsgierig zijn naar de ander en respect hebben voor elkaar. We willen onze kinderen zoveel van de wereld laten zien en leren. Zo zijn ze later in staat zelf hun keuzes te maken en begrijpen ze beter hoe de wereld in elkaar zit.

Wij zijn een vreedzame school

Op ons kindcentrum willen we dat een ieder gehoord, gewaardeerd en gezien wordt. We willen vooral een positief, sociaal en moreel klimaat in de school creëren.
Dat idee komt voort uit het principe van een Vreedzame school. Iedere week zijn er lessen van het programma van de Vreedzame School in alle groepen. Met dit programma leren onze kinderen:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en 
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.

'We mogen meedenken en meebepalen'

'De Swirrel is een superleuke school. We werken veel samen en doen veel leuke projecten met uitstapjes.
We mogen ook zelf plannen in onze weektaak en zelf beslissen of we instructie nodig hebben.
We mogen ook veel meedenken en mee bepalen wat we graag zouden willen op school en wat er beter kan.
En we hebben een lekker groot plein waar we heel veel dingen kunnen doen.'
Leon, Justin, Eelke en Silke, oud leerlingen de Swirrel

Onderdeel van CBO Kindcentra

In Noardwest Fryslân biedt CBO Kindcentra basisonderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hiervoor hebben we 16 verschillende vestigingen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locatie bieden we kinderopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet gelovigen.

De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden; vertrouwen, lef en in beweging.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

telefoon: 058 - 257 20 23
mail: deswirrel@cbo-nwf.nl