Verlof buiten de vakantie is slechts toegestaan wegens specifieke aard van het beroep van de ouders (bijv. horeca) of bij gewichtige omstandigheden (bijv. overlijden, huwelijk, jubileum). Het verlof is maximaal 10 schooldagen per schooljaar en dient vooraf aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Het formulier voor verlof kunt u bij juf Gea ophalen.