Praktische informatie

Deze pagina staat vol praktische informatie over de Swirrel. Op ons ouderportaal MijnSchool kunnen ouders terecht voor extra informatie. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Bent u op zoek naar specifieke informatie die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Vakantierooster

          

Meivakantie                      27 april t/m 12 mei 2024

Hemelvaartsweekend         9 mei t/m 12 mei 2024

Pinksterweekend               18 mei t/m 21 mei 2024

Zomervakantie                  20 juli t/m 1 september 2024

Herfstvakantie                   26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie                    21 decmber t/m 5 januari 2025

Schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie                  26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie                  21 december t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie            15 februari t/m 23 februari 2025   

Meivakantie                      18 april t/m 5 mei 2025 

Hemelvaartsdag               29  mei  30 mei (extra vrije dag)

Pinksteren                         8 en 9 juni 2025.

Zomervakantie                 12 juli t/m 24 augustus 2025

 

Naast de vakanties hebben de leerlingen een aantal dagen vrij i.v.m. studiedagen van het team.

Deze data worden begin van het schooljaar gepland en naar de ouders gecommuniceerd via ons ouderportaal.

Openingstijden basisschool

Op kindcentrum De Swirrel hanteren we een continuerooster voor onze basisschool. Dit betekent dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 op school zijn.

De leerlingen van groep 1/2 zijn vanaf 8.20 uur in de klas met hun ouders welkom.
De groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 8.20 uur welkom in de  klas

De groepen hebben van 10.15-10.30 uur (fruit)pauze. De kinderen eten op school hun eigen luch en drinken met de leerkracht 

Buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang

Alle dagen van de week is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang na schooltijd (BSO)

Vanaf 14.00 uur (na afloop van de lessen) kunnen de kinderen er terecht. 
U kunt een contract afsluiten tot 16.15 uur of tot 18.15 uur.

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we voorschoolse opvang. De kinderen kunnen opgevangen worden vanaf 7.00 uur.

Heeft u belangstelling voor de opvang dan kunt u zich aanmelden via deze website. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze coördinator opvang Margriet Jouwersma, m.jouwersma@cbo-nwf.nl

Peuters op De Swirrel

Alle dagen van de week, behalve op donderdag, hebben we peuteropvang op onze locatie. De peuters starten om 8.15 uur en gaan naar huis om 12.15 uur. Wilt u u kind aanmelden, dan kunt u dat doen via deze website. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze coördinator opvang Margriet Jouwersma, m.jouwersma@cbo-nwf.nl

Gevraagde vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij activiteiten voor de kinderen organiseren die anders minder goed mogelijk zouden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om viering van sport-en spelactiviteiten, afscheid van groep 8, Sinterklaas en Kerst. Het geld wordt daadwerkelijk besteed aan de activiteiten voor de kinderen bijv. een schoencadeautje met Sinterklaas of een afscheidsboek voor 8, kosten komst van Sint en Pieten.

De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 20 euro per kind. 

Een extra financiële bijdrage voor uw kind nodig?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp bij Amaryllis (058 - 303 0 400) van gemeente leeuwarden.

Onze schoolgids

In de schoolgids van onze basisschool vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. U kunt de schoolgids  hier downloaden

Ons jaarplan en jaarverslag

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar maken we een nieuw jaarplan voor de basisschool van ons kindcentrum. Het plan beschrijft de onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. Ouders van onze kinderen kunnen het jaarplan vinden op het ouderportaal. Ook het jaarverslag is daar voor hen beschikbaar.

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel van onze basisschool. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van kindcentrum de Swirrel vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyreglement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op ons kindcentrum, bespreek het dan met de persoon in kwestie. KOmt u er samen niet uit, bespreek het met de directeur van de Swirrel, mevrouw Gea Koehoorn.
Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Wij horen bij CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Wij hebben echter een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.

De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, lef en in beweging.

Inspectierapporten

Hier vindt u het inspectierapporten.
- Inspectie Kinderopvang
- Inspectie BSO

Onze contactgegevens

Ikc de Swirrel
Greate Buorren 32
9055 MV Britsum

058 - 257 20 23
deswirrel@cbo-nwf.nl
directeur mevrouw Gea Betten-Koehoorn

Banknummer NL91 RABO 0395 4604 33

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier. 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....